Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


17.08.2007

Постанова № 561-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 561-КУ

м.Київ

2007-08-17

Я, т. в. о. начальника територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві – Болтичева Лариса Василівна ( наказ від 31 липня 2007 року №217 К), уповноважена особа Комісії на підставі ст.9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності провідного спеціаліста – Анісімової Олени Валентинівни та представників юридичної особи – Цикалюка Тараса Сергійовича , який діяв на підставі довіреності від 18 червня 2007 року №390 у відношенні ВАТ “Елекон” (код ЄДРПОУ 04012000, адреса: вул. Пост-Волинська, 5, м. Київ, 03061, тел. 404-73-50),

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 08серпня 2007 року №571-КУ порушення вимог ст. 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” та п. 1 глави 3 розділу ІІ „Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.06 №1591 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364 (далі – Положення), а саме: несвоєчасне подання ВАТ “Елекон” особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента до територіального управління Комісії за місцезнаходженням товариства в електронній та паперовій формах. Пункт 16 Положення передбачає, що датою подання Інформації до Комісії вважається день фактичної її подачі до загального відділу Комісії, а в разі надсилання її поштою – дата одержання Комісією Інформації, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує Комісію (строк подання до Комісії – протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії, інформацію надано 20.06.07 за №6736/04-02, дата вчинення дії 04.12.06) Відповідно до ст. 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”- особливою інформацію про емітента – є інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Також вищезазначеним законом передбачено, що до особливої інформації, зокрема, належать відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно п. 1, Глави 3, Розділу II “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”: “розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії. Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки: у стрічці новин - протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, після дня вчинення дії; в офіційному друкованому виданні - протягом п`яти робочих днів з дати вчинення дії; подання до Комісії - протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії”. До розгляду справи ВАТ “Елекон” письмових пояснень надано не було. ВАТ “Елекон”надало особливу інформацію до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві за вх. №6736/04-02 від 20.06.07 (дата змін у персональному складі осіб емітента 04.12.06), а відповідно до Положення №1591 таку інформацію необхідно надавати протягом 10 робочих днів з дати виникнення події. Таким чином, вищевикладене свідчить про несвоєчасне надання ВАТ “Елекон”особливої інформації до територіального управління Комісії у м. Києві, за що статтею 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачено відповідальність юридичних осіб. Враховуючи вищевикладене, керуючись п.14 ст. 8, ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктами 8.4., 18.3 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 09 січня 1997 року № 2 у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2001 року № 27 (зі змінами та доповненнями),

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації накласти на ВАТ “Елекон” штраф у розмір 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1190 гривень. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду), у встановленому чинним законодавством порядку.