Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.08.2007
Дата публікації 22.08.2007 09:48:04
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Елекон"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Пост-Волинська,5, 03061
Керівник* Кочулап Ігор Степанович - В.о. Генерального директора. Тел: 0444553119
E-mail* elekon@urc.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
17.08.2007 р. Наглядовою радою ВАТ "Елекон" прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- звільнено з посади Виконуючого обов'язки Генерального директора Тарана Олександра Леонідовича (п-т СН № 199280 виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві 12.04.1996р.) за його власним бажанням. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймав дану посаду з 05.12.2006 року; непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду Виконуючого обов'язки Генерального директора Кочулапа Ігоря Степановича (п-т СО 553428 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.12.2000р.) у зв'язку зі звільненням Тарана О.Л. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 10,0966%; особу призначено тимчасово, до прийняття рішення загальними зборами акціонерів ВАТ "Елекон" про призначення Генерального
директора; до призначення займав наступні посади - з 01.12.2005 по 02.01.2007р. заступник генерального директора ВАТ "Елекон", з 02.01.2007р. по 17.08.2007р. комерційний директор ВАТ "Елекон"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Генерального директора Кочулап Ігор Степанович