Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.04.2010
Дата публікації 29.04.2010 13:50:05
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Леокон"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Пост-Волинська,5, 03061
Керівник* Співак Ігор Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0444553119
E-mail* elekon@urc.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
2. Текст повідомлення
28.04.2010 р. загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Леокон» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- звільнено з посади Генерального директора Співака Ігоря Олександровича (п-т СК 459246 виданий Ставищенським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 24.01.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймав дану посаду з 22.10.2009 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду Генерального директора Кобилiнського Леонiда Едуардовича (п-т МЕ 013435 ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi 22.05.2002р.). Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 60,7024%; особа виконує свої повноваження до призначення на цю посаду іншої особи; до призначення займав наступні посади - з 01.10.1997 р. по 02.01.2002 р. директор СП "Київелектробуд"; з 02.01.2002 р. комерційний директор ТОВ "ВП "Київ-Електробуд" з 11.06.2004 по 18.08.2009 голова наглядової ради ВАТ "Елекон"; з 19.08.2009р. по 22.04.2010 р. голова наглядової ради Публічного АТ «Леокон», з 23.04.2010 р. по 27.04.2010 член наглядової ради Публічного АТ «Леокон»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор
Кобилінський Л. Е.
підпис, м. п.
28.04.2010р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Співак Ігор Олександрович