Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 27.04.2010
Дата публікації 28.04.2010 16:50:23
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Леокон"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Пост-Волинська,5, 03061
Керівник* Співак Ігор Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0444553119
E-mail* elekon@urc.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наказом Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Леокон» № 25 від 27.04.2010 року:
- 27.04.2010 р. звільнено з посади члена наглядової ради Кобилiнського Леонiда Едуардовича (п-т МЕ 013435 ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi 22.05.2002р.). Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 60,7024%; обіймав дану посаду з 23.04.2010 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Повноваження члена наглядової ради припинені у зв’язку з розірванням Кобилiнським Л.Е. в односторонньому порядку відповідного договору з Публічним акціонерним товариством «Леокон».
Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Співак Ігор Олександрович