Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.04.2010
Дата публікації 23.04.2010 11:10:47
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Леокон"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Пост-Волинська,5, 03061
Керівник* Співак Ігор Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0444553119
E-mail* elekon@urc.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
22.04.2010 р. Засіданням наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Леокон» згідно п 1 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- звільнено з посади голова наглядової ради Кобилiнського Леонiда Едуардовича. (п-т МЕ 013435 ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi 22.05.2002р.) Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 60,7024%; обіймав дану посаду з 19.08.2009 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду голова наглядової ради Кочулапа Ігора Степановича (п-т CO 553428 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 19.12.2000 р.). Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 7,6928%; особу призначено до припинення повноважень; до призначення займав наступні посади – з 01.12.2005 р. по 02.01.2007р. заступник генерального директора ВАТ "Елекон", з 02.01.2007р. по 17.08.2007р. комерційний директор ВАТ "Елекон"; з 17.08.2007 р. по 24.10.2007 р. в.о.генерального директора ВАТ «Елекон»; з 24.10.2007 р. по 18.04.2008 р. генеральний директор ВАТ «Елекон», з 18.04.2008 р. по 18.08.2009 р. член наглядової ради ВАТ «Елекон», з 18.08.2009 р. член наглядової ради Публічного АТ «Леокон»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Співак Ігор Олександрович