Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.11.2009
Дата публікації 02.12.2009 16:10:07
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Леокон"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Пост-Волинська,5, 03061
Керівник* Співак Ігор Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0444553119
E-mail* elekon@urc.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
30.11.2009 р. Наказом (№227-К) Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Леокон» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, у зв’язку із тимчасовою відсутністю Головного бухгалтера, а саме:
- призначено на посаду Головний бухгалтер Корсун Світлану Володимирівну (п-т СР 541147 виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл. 15.02.1999 р.). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено на період перебування головного бухгалтера - Кузьменко Л.В. у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; до призначення займала наступні посади – з 09.09.2002 р. по 27.03.2003 р. головний бухгалтер КП“Хлібокомбінат Рівненської РСС”, з 02.04.2004 р. по 05.10.2009 р. головний бухгалтер ТОВ «Оптово-роздрібна торгова фірма «Едланд»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Співак Ігор Олександрович