Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.08.2009
Дата публікації 21.08.2009 14:10:04
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Елекон"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Пост-Волинська,5, 03061
Керівник* Музика Роман Іванович - Генеральний директор. Тел: 0444553119
E-mail* elekon@urc.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
19.08.2009 р. засіданням ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Елекон» згідно частини 3 п. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- призначено на посаду голова ревізійної комісії Гарбуз Наталію Михайлівну (п-т СО №760512 Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві 04.10.2001 р.). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на п’ять років; до призначення займала наступні посади з 02.12.2002 р. по 01.04.2003 р. начальник бюро ціноутворення та звітності ВАТ “Елекон”, з 01.04.2003 р. головний економіст ВАТ “Елекон” ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Музика Роман Іванович