Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 07.05.2012
Дата публікації 08.05.2012 16:10:24
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Леокон"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Пост-Волинська,5, 03061
Керівник* Кобилінський Леонід Едуардович - Генеральний директор. Тел: 0444553119
E-mail* elekon@urc.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішенням Генерального директора, яке було прийняте 07.05.2012 р., було призначено на посаду Головного бухгалтера
Іванову Ганну Олексіївну (паспорт серія СТ № 130030, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 17 червня 2009 року). Особу призначено на вакантну посаду Головного бухгалтера. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особу призначено на невизначений строк. Протягом своєї діяльності займала посади: Головний бухгалтер КП «Київкультура - сервіс» з 05.01 по 31.05.2004р., Головний бухгалтер ТОВ «Рембудсервіс 2000» з 08.06.2004р. по 29.12.2006р., Головний бухгалтер ТОВ «Вікторія ЛКС» з 09.01.2007р. по 31.08.2007р., Головний бухгалтер ТОВ «Самтек сервіс» з 19.05.2008р. по 30.09.2010р., Головний бухгалтер ТОВ «Рото Європласт» з 01.10.2010р. по 30.11.2011р. Особа не володіє акціями Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Кобилінський Леонід Едуардович